Lek & rörelse för barn VT 2023

Nu dar vi igång gymnastik för barn födda 2017–2019. Anmälan för vårens Lek och rörelse öppnar nu på söndag den 15 januari. Deltagarantalet är begränsat!

Anmälan sker till
Malin Anger på 073-507 12 79 ring eller SMSa (du får bekräftelse om plats är bokad).

Under lekfulla former jobbar vi med de motoriska grundformerna i gymnastik genom olika hinderbanor och rörelseaktiviteter, i Järlåsa Sporthall på söndagar kl.10-10.45.

Terminsstart
Söndagen den 22 januari börjar vi och håller på t.o.m. 2 april (v. 3–13).
Obs det är uppehåll på sportlovet v.8 (26/2).

Terminsavgift
Terminsavgiften är 300kr per barn.

Medlemskap i Järlåsa IF (100kr/barn alt. Familjemedlemsskap på 300kr/familj) är ett krav.