Sektionsansvariga & styrelse

Sektionsansvariga

Magnus Mickelsson

Volleyboll | 073-366 07 99 
magnus.mickelsson@gmail.com

Susanne Cederlöf

Gymnastik | 076-622 58 64
susanne@cederlof.nu

Karl-Johan Lingsten

Badminton | 070-296 90 90
kj.lingsten@telia.com

Andreas Ekström

Fotboll | 072-220 15 42
falletandreas@gmail.com

Roger Lagerström

Skidor & terräng | 070-5133978
roger.lagerstrom@jarlasaif.se

Roland Ngijo

Judo | 073-848 45 24
roland.ngijol@jarlasaif.se

Huvudstyrelse

Niklas Karlsson

Ordförande | 070-874 70 72
niklas.karlsson@jarlasaif.se

Eva Sjöberg

Kassör | 070-605 81 10
eva.sjoberg@jarlasaif.se

Kristina Björklund

Kassör | 073-535 33 36
kristina.bjorklund@jarlasaif.se

Johan Hedberg

Sekreterare johan.hedberg@jarlasaif.se

Lars-Johan Eriksson

Ledamot

Eva Axén

Ledamot

Lill Eriksson Hoogers

Ledamot

Kristina Lamberg

Adjungerad ledamot |  018-39 17 81
kristina.lamberg@telia.com

Ulf Fröhammar

Revisor

Gert Andersson

Revisor

Thomas Söderlund

Valberedning

Sofia Mckie

Valberedning