Sekretesspolicy

Behandling av dina personuppgifter

Järlåsa Idrottsförening, org.nr. 817601-0216 (nedan kallad ”föreningen”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Uppsala kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid

  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Föreningsadministration
  • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
  • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
  • Ansökan om bidrag
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Kontakt med medlem
  • Besök på vår hemsida
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

De uppgifter du anger i formulär på Järlåsa IFs hemsida används endast inom Järlåsa IF för medlemshantering och uppgifterna du lämnar kommer aldrig lämnas vidare till tredje part. Dina uppgifter kan komma att sparas för vidare kontakt med dig i framtiden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Ändring eller korrigering av uppgifter

Du kan när som helst kontakta oss för att ändra, korrigera eller ta bort dina uppgifter. Dina uppgifter raderas på begäran.

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningen på följande adress: info@jarlasaif.se eller vänder dig till föreningens styrelse.

Föreningsinformation

PlusGiro: 179467-6
Föreningsnummer: 2420
Org.nr: 817601-0216