Motion barn

Lek och rörelse för de allra minsta med hinderbanor och roliga rörelseaktiviteter

Aktiviteter och nyheter

Lek & rörelse för barn VT 2023

Nu dar vi igång gymnastik för barn födda 2017–2019. Anmälan för vårens Lek och rörelse öppnar nu på söndag den 15 januari. Deltagarantalet är begränsat!…

Terminsavgift 2022

Det går bra att vara med en gång kostnadsfritt för att prova om verksamheten passar, därefter krävs avlagd terminsavgift. Terminsavgiften används till material, utrustning, försäkringar, licenser, musik samt utbildning av ledare.

Avgiften för barngrupperna är 300 kr per barn.

Terminsavgiften betalas in till Järlåsa IF:s motionssektion PlusGiro 42 72 08-4. Alternativt Swisha till 123 097 2919, märk då din betalning med ”barngympa” och barnets namn.

Dessutom krävs även att barnet är medlem i föreningen. Medlemsavgiften betalas in per kalenderår till PlusGiro 17 94 67-6. Är inte ditt barn redan medlem kan du registrera det här.

Sektionsansvarig

Malin Anger

E-post: person@jarlasaif.se
Telefon: 073-507 12 79